Een tijdje geleden zijn wij bij Don Bosco gaan eten met de jongeren daar en hadden wij een avondprogramma georganiseerd. 

Daar hebben wij Et leren kennen. Vandaag hadden met hem afgesproken in Amsterdam. Et is ervaringsdeskundige en wilde met ons zijn persoonlijke verhaal delen. Dit alles met als doel om er voor te zorgen dat andere kinderen niet hetzelfde mee zullen maken als hij, want: “geen jeugd geen toekomst,” aldus Etje. 

Wat in het gesprek met Et duidelijk naar voren kwam was dat een daadkrachtige inzet van jeugdzorg veel impact zou kunnen hebben op het leven van kinderen die het ontbreekt aan een veilige thuisomgeving. Zijn verhaal heeft veel indruk op ons gemaakt en ons veel nieuwe inzichten gegeven.